Thời gian bán vé xổ số mega 6/45

Thời gian bán vé xổ số mega 6/45 diễn ra hàng ngày và kết thúc bán vé trước thời điểm quay số mở thưởng của sản phẩm là 15 phút.