Cơ cấu giải thưởng Keno

Cơ cấu giải thưởng Keno gồm rất nhiều hạng giải thưởng khác nhau tương ứng với số lượng số được chọn từ 1 tới 10. Kết quả quay số trong 01 kỳ quay số mở thưởng lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80, người chơi so sánh số mình chọn với kết quả quay số để rồi khớp số lượng số giống kết quả với bảng danh sách giải thưởng tương ứng số lượng số chọn để tìm ra giá trị giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng keno tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

cơ cấu giải thưởng keno

Lưu ý về cơ cấu giải thưởng keno

– Tổng giá trị trả thưởng keno tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng keno có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng.

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng keno có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ chia cho số lần trúng thưởng.

– Giá trị lĩnh thưởng keno được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng).

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng giải thưởng keno, cơ cấu giải thưởng keno, giá trị của các giải thưởng keno thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Chúc các bạn may mắn !