THỂ LỆ KENO – QUY ĐỊNH CỤ THỂ

THỂ LỆ KENO – QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thời gian và địa điểm quay số mở thưởng

1. Ngày, giờ quay số mở thưởng

a) Thời gian quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” với tần suất quay số mở thưởng từ 5 đến 10 phút/kỳ trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 22 giờ 00 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật;

b) Kết quả quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” được truyền trực tiếp tới màn hình tại các Điểm bán hàng và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) hoặc các ứng dụng khác;

c) Thời gian phát hành, quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định cho từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến thay đổi ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.

2. Địa điểm quay số mở thưởng: – Hệ thống quay số mở thưởng chính được đặt tại Trung tâm dữ liệu chính của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – tầng 3, tòa nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

– Hệ thống quay số mở thưởng dự phòng được đặt tại Trung tâm dữ liệu dự phòng của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Viettel IDC – khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km29 đường Láng – Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm quay số mở thưởng, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có thay đổi, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.

Điều 4. Sản phẩm Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO”

1. Xổ số tự chọn số quay số nhanh do Vietlott phát hành với tên gọi “KENO” là loại hình xổ số cho phép người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ 01 số đến tối đa 10 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng theo Quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

2. Người tham gia dự thưởng so sánh bộ số đã chọn với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng. 3. Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” được phân phối qua các thiết bị đầu cuối đặt tại Điểm bán hàng theo Quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

Điều 5. Hình thức quay số mở thưởng

1. Vietlott tổ chức quay số mở thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” thông qua hệ thống quay số mở thưởng điện tử hoạt động hoàn toàn tự động để chọn ra ngẫu nhiên bộ số trúng thưởng.

2. Hệ thống quay số mở thưởng điện tử là thiết bị quay số mở thưởng tự động, bao gồm: hệ thống phần cứng và phần mềm quay số tự động; Hệ thống camera, màn hình phục vụ cho việc giám sát được thiết bị quay số mở thưởng tự động.

3. Kết quả quay số mở thưởng được truyền trực tiếp tới màn hình tại Điểm bán hàng và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) hoặc các ứng dụng khác.

Điều 6. Các loại hình giải thưởng và thứ tự quay số mở thưởng của từng giải thưởng

1. Các hạng giải thưởng: Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” có cơ cấu bao gồm nhiều hạng giải thưởng, cụ thể như sau:

a) Chọn 01 số;

b) Chọn 02 số;

c) Chọn 03 số;

d) Chọn 04 số;

e) Chọn 05 số;

f) Chọn 06 số;

g) Chọn 07 số;

h) Chọn 08 số;

i) Chọn 09 số;

j) Chọn 10 số.

Chi tiết cơ cấu và giá trị giải thưởng được quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

2. Thứ tự quay số mở thưởng của từng hạng giải thưởng:

a) Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” được quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trúng thưởng trong tập hợp các số từ 01 đến 80.

b) Người tham gia dự thưởng so sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng theo cơ cấu các hạng giải như sau:

cơ cấu giải thưởng keno

Điều 7. Quy trình quay số mở thưởng

1. Công tác chuẩn bị quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” trước khi đưa vào sử dụng:

a) Vietlott tiếp nhận thiết bị quay số mở thưởng;

b) HĐGSXS và Đơn vị kiểm toán kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (hệ thống camera giám sát, màn hình giám sát) ở những vị trí đảm bảo có thể giám sát quay số mở thưởng;

c) HĐGSXS niêm phong thiết bị quay số mở thưởng và khu vực chứa thiết bị quay số mở thưởng dưới sự giám sát của Đơn vị kiểm toán.

2. Quy trình quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” hoàn toàn tự động hàng kỳ theo lịch quay số mở thưởng được cài đặt trong phần mềm quay số mở thưởng:

a) Phần mềm quay số mở thưởng tự động kích hoạt chương trình quay số mở thưởng;

b) Tiến hành quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh theo trình tự như sau:

– Hệ thống xổ số tự chọn số điện toán tự động dừng bán vé, chốt số liệu doanh thu, bộ số tham gia dự thưởng của kỳ mở thưởng trước thời điểm bắt đầu mở thưởng;

– Phần mềm quay số mở thưởng tạo ra kết quả mở thưởng hoàn toàn ngẫu nhiên; – Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai qua các màn hình hiển thị trực tuyến tại Điểm bán hàng, Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) hoặc các ứng dụng khác;

– Quy trình chuyển tải dữ liệu từ hệ thống xổ số tự chọn số điện toán đến thiết bị quay số mở thưởng tự động và từ thiết bị quay số mở thưởng tự động đến các màn hình tại Điểm bán hàng, Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) hoặc các ứng dụng khác đảm bảo không có sự can thiệp vào kết quả mở thưởng;

– Hệ thống phần cứng và phần mềm quay số mở thưởng tự động lưu trữ kết quả mở thưởng phục vụ công tác quản lý.

3. Xác nhận và công bố kết quả mở thưởng

a) Xác nhận kết quả quay số mở thưởng

– Thiết bị quay số mở thưởng tự động lưu trữ và in kết quả mở thưởng phục vụ công tác quản lý.

– Kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh được truyền trực tiếp tới màn hình tại Điểm bán hàng, kết quả được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn).

– Kết quả các kỳ quay số mở thưởng của ngày hôm trước sẽ được HĐGSXS ký xác nhận và Đơn vị kiểm toán kiểm tra trước 18 giờ 00 phút ngày hôm sau.

b) Công bố kết quả mở thưởng

– Căn cứ kết quả mở thưởng được công bố trên các màn hình hiển thị trực tuyến tại Điểm bán hàng/Trang thông tin điện tử của Vietlott để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng;

– Kết quả quay số mở thưởng của Vietlott được đăng trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác (nếu có);

– Người tham gia dự thưởng cũng có thể xem kết quả quay số mở thưởng tại Điểm bán hàng và các phương tiện cung cấp kết quả mở thưởng khác (nếu có);

– Vietlott chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả quay số mở thưởng được công bố theo quy định tại Thể lệ quay số mở thưởng này và các kênh cung cấp kết quả quay số mở thưởng được ủy quyền chính thức do Vietlott công bố trong từng thời kỳ.

Điều 8. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguyên tắc vận hành của thiết bị quay số mở thưởng

1. Chủng loại thiết bị

Vietlott sử dụng thiết bị quay số mở thưởng là hệ thống Origin Keno – hệ thống quay số mở thưởng điện tử một cách ngẫu nhiên và duy nhất, được kiểm định và niêm phong bởi Công ty Kiểm định trò chơi quốc tế GLI (Gaming Laboratories International).

Hệ thống Origin Keno là một hệ thống bao gồm phần cứng/phần mềm dựa trên các công nghệ của hãng SmartPlay (Mỹ) kết hợp giữa hệ thống tạo bộ số ngẫu nhiên và các phần mềm giám sát, điều khiển thiết bị quay số mở thưởng để cung cấp kết quả chính xác, xác thực một cách tự động.

Hệ thống Origin Keno quay số mở thưởng từ hệ thống tạo bộ số ngẫu nhiên sau khi được kích hoạt kỳ quay từ hệ thống lõi xổ số, hệ thống lõi xổ số phải thực hiện chốt dữ liệu kỳ quay trước khi gửi tín hiệu kích hoạt tới hệ thống Origin Keno.

Sau khi bộ số ngẫu nhiên tạo ra sẽ được tích hợp vào giao diện web được hiển thị tại các điểm bán hàng thông qua ứng dụng hiển thị kết quả Keno tới màn hình kỹ thuật số tương thích, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Vietlott và ứng dụng khác (nếu có), đồng thời gửi kết quả về hệ thống lõi xổ số để xác định vé trúng thưởng.

2. Số lượng thiết bị quay số mở thưởng:

Số lượng thiết bị quay số mở thưởng tại mỗi địa điểm quay thưởng có 02 thiết bị quay số mở thưởng hoạt động theo chế độ chính và dự phòng. Ngoài ra có 01 thiết bị quay số mở thưởng dự phòng tại Trung tâm dữ liệu chính để sử dụng khi cần thiết.

3. Nguyên tắc vận hành:

a) Thiết bị quay số mở thưởng điện tử vận hành hoàn toàn tự động, đảm bảo hoàn toàn ngẫu nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào kết quả quay số mở thưởng.

b) Được lắp đặt và vận hành tại khu vực riêng biệt.

c) HĐGSXS và Đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện nhiệm vụ trước khi đưa vào sử dụng và được niêm phong trong quá trình hoạt động, đảm bảo không có bất cứ sự can thiệp nào vào phần cứng và phần mềm của thiết bị quay số mở thưởng điện tử.

d) Định kỳ sáu (06) tháng một lần, Vietlott thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị quay số mở thưởng điện tử. Việc kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Quá trình bảo dưỡng phải được mở sổ theo dõi, quản lý và chứng kiến, xác nhận của HĐGSXS và Đơn vị kiểm toán. Trường hợp thiết bị quay số mở thưởng điện tử gặp sự cố, việc sửa chữa phải có sự chứng kiến và xác nhận của HĐGSXS và Đơn vị kiểm toán.

4. Hệ thống camera, màn hình phục vụ cho việc giám sát quá trình quay số mở thưởng điện tử được bố trí ở những vị trí phù hợp đảm bảo có thể giám sát quay số mở thưởng. Hình ảnh theo dõi qua camera được Vietlott lưu giữ trong thời gian tối thiểu là sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng.

Điều 9. Hội đồng giám sát xổ số

1. HĐGSXS thực hiện kiểm tra về số lượng, xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng, kiểm tra các tài liệu kiểm định thiết bị quay số mở thưởng điện tử đã được kiểm định bởi công ty kiểm định độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.

2. Thực hiện niêm phong thiết bị quay số mở thưởng và khu vực chứa thiết bị quay số mở thưởng, đảm bảo không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài đến thiết bị quay số mở thưởng trong suốt quá trình hoạt động.

3. Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (hệ thống camera giám sát, màn hình giám sát) đảm bảo có thể theo dõi, giám sát đầy đủ thiết bị.

4. Giám sát, kiểm tra công tác quay số mở thưởng định kỳ hoặc đột xuất.

5. Ký niêm phong đĩa sao lưu dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng ngày hôm trước. Trường hợp vào ngày HĐGSXS không làm việc, việc ký niêm phong đĩa sao lưu dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của HĐGSXS.

6. Ký Biên bản xác nhận kết quả các kỳ quay số mở thưởng của ngày hôm trước. Trường hợp vào ngày HĐGSXS không làm việc, việc ký Biên bản xác nhận kết quả các kỳ quay số mở thưởng được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của HĐGSXS.

7. Kiểm tra, giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị quay số mở thưởng. HĐGSXS phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên HĐGSXS không thể tham gia đầy đủ thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐGSXS và hai (02) thành viên HĐGSXS tham dự.

Điều 10. Đơn vị kiểm toán

1. Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra, xác nhận về số lượng, xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng, kiểm tra các tài liệu kiểm định thiết bị quay số mở thưởng điện tử đã được kiểm định bởi công ty kiểm định độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.

2. Kiểm tra, xác nhận việc tuân thủ quy trình quay số mở thưởng được quy định tại Thể lệ này và quy định tại Thông tư 36/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

3. Kiểm tra, xác nhận Công ty Xổ số điện toán Việt Nam xác nhận bảng tổng hợp doanh thu của các kỳ quay số mở thưởng ngày hôm trước.

4. Kiểm tra, xác nhận việc sao lưu và niêm phong dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng ngày hôm trước.

5. Kiểm tra, xác nhận việc xác nhận kết quả các kỳ quay số mở thưởng của HĐGSXS trùng khớp với kết quả quay số mở thưởng ngày hôm trước lưu trên hệ thống điện tử.

6. Kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.