Doanh thu từ xổ số tại Việt Nam thuộc diện có doanh thu tỷ lệ trên GDP cao nhất trên thế giới

Doanh thu từ xổ số tại Việt Nam thuộc diện có doanh thu tỷ lệ trên GDP cao nhất trên thế giới.
Theo báo cáo từ hội nghị đánh giá hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính tổ chức ngày 11/3, năm 2009, doanh thu từ hoạt động này đạt 34.552 tỉ đồng, tương đương 1,82 tỉ USD, chiếm 2,1% GDP cả nước (cao hơn Mỹ (0,43%), Nhật (0,2%), Trung Quốc (0,23%), thuộc diện có doanh thu tỷ lệ trên GDP cao nhất trên thế giới.

Doanh thu xổ số đạt từ 2,1% GDP
                            Doanh thu xổ số đạt từ 2,1% GDP

Trong giai đoạn 2006 – 2009, tốc độ tăng doanh thu xổ số kiến thiết của Việt Nam bình quân cả nước là 18%.
Bình quân mỗi người dân chi tiêu khoảng 400.000 đồng/năm (khoảng 20 USD) cho hoạt động xổ số (Trung Quốc: 26 USD, Nhật: 73,77 USD, Mỹ: 194,79 USD).
Lê Hải (SGTT)

2 COMMENTS

Comments are closed.