Kết quả kinh doanh đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng

Những con số thống kê trong hai tháng đầu năm 2017 cho thấy tình hình kinh doanh Vietlott tăng trưởng mạnh so với năm 2016.
Như đã công bố, doanh thu bán vé đến ngày 31/12/2016 của Vietlott đạt 1.597 tỷ đồng. Số doanh thu này phát sinh trong gần 6 tháng (167 ngày) vì Vietlott bắt đầu triển khai kinh doanh từ ngày 18/7/2016. Như vậy, doanh thu bán vé bình quân tháng năm 2016 của Vietlott đạt 266 tỷ đồng/tháng, tức doanh thu bình quân ngày đạt khoảng 9,5 tỷ đồng/ngày.
Đà tăng trưởng đó tiếp tục được Vietlott giữ vững trong những tháng đầu tiên của năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu bán vé trong tháng 1 và 2 năm 2017 đạt khoảng 756 tỷ đồng.
Tính ra, doanh thu bán vé bình quân trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 378 tỷ đồng/tháng, tức tăng 42% so với trung bình tháng trong năm 2016. Còn doanh thu bình quân ngày (59 ngày trong hai tháng đầu tiên năm 2017) đạt 12,8 tỷ đồng/ngày, tức tăng 34% so với doanh thu bán vé bình quân ngày của năm 2016.
Cụ thể:

Tổng doanh thu bán vé Số ngày hoạt động Doanh thu bán vé bình quân tháng Doanh thu bán vé bình quân ngày
Năm 2016 1.597 167 266 9,5
Tháng 1, 2/2017 756 59 378 12,8
Tốc độ tăng trưởng (%) 42,1 34,47

Với đà tăng trưởng này cũng như các thông tin tích cực từ thị trường và sự chỉ đạo của các Bộ, ngành cũng như ủng hộ của các địa phương, Vietlott tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 và đóng góp chung vào sự phát triển chung của ngành xổ số theo đúng mục tiêu hiện đại hóa ngành xổ số theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt./.