Vietlott tạo ra sự minh bạch, góp phần giảm bớt lô đề, cờ bạc bất hợp pháp

Bộ Tài chính cho biết, ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 93/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ theo đó giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
Trước thông tin một số địa phương có phản ánh về tình hình kinh doanh xổ số điện toán của Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm rõ một vấn đề liên quan. Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết, ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 93/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ theo đó giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam triển khai theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ở địa phương quản lý, giám sát, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.
3 Bộ tham gia Hội đồng Giám sát
Văn bản Bộ Tài chính nêu rõ: Thực hiện chủ trương từng bước hiện đại hóa ngành xổ số, ngày 11/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 về việc thành lập Công ty XSĐT Việt Nam với chức năng tổ chức kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước. Cùng với mục tiêu hiện đại hóa, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tạo ra một phương thức kinh doanh mới, bổ sung cho hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách của địa phương để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục; tăng cường sự minh bạch, hiệu quả của quản lý nhà nước góp phần lành mạnh hoạt động trò chơi giải trí có thưởng hiện nay, giảm bớt hoạt động lô đề, cờ bạc bất hợp pháp. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được để lại toàn bộ cho các địa phương đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới theo tỷ lệ doanh thu bán vé phát sinh trên từng địa bàn.
Về khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đã được ban hành đầy đủ. Chính phủ đã ban hành Nghị định về kinh doanh xổ số. Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán; Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Thông tư về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên XSĐT Việt Nam; Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tự chọn số điện toán của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, bao gồm đại diện của một số đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Công ty XSĐT Việt Nam phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Bộ Tài chính khẳng định, về cơ bản khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam đã được các cơ quan ban hành đầy đủ. Công ty XSĐT Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương và phải tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán và các quy định của pháp luật có liên quan. Theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt, trong thời gian qua, Công ty XSĐT Việt Nam đã từng bước triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, Đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đợt 2 tại 5 tỉnh Miền Nam là TP. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đợt 3 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung là Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đợt 4 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc là TP.Hà Nội, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh. Trước khi triển khai, Bộ Tài chính có Công văn gửi các tỉnh, thành phố để thông báo về kế hoạch kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành của địa phương tạo điều kiện cho Công ty tổ chức kinh doanh thuận lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật, hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ thu nộp ngân sách, tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội và đặc biệt là phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã tổ chức làm việc với các tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai kinh doanh xổ số điện toán để bàn về kế hoạch triển khai, quản lý giám sát và tạo điều kiện để Công ty XSĐT Việt Nam triển khai kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các Công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan phối hợp tuyên truyền chủ trương của nhà nước trong việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số.
Khuyến cáo khách hàng mua vé tại các điểm bán vé chính thức
Văn bản Bộ Tài chính cũng cho biết, qua báo cáo của Công ty XSĐT Việt Nam, trong thời gian đầu triển khai hoạt động kinh doanh vừa qua, do sản phẩm có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường đối với vé xổ số điện toán rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Công ty XSĐT Việt Nam chưa triển khai hoạt động kinh doanh, nên có một số tổ chức, cá nhân đã mua vé xổ số điện toán tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại tại các tỉnh, thành phố khác với giá bán cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng để hưởng chênh lệch. Đây là hoạt động tự phát, Công ty XSĐT Việt Nam không có chủ trương này, Công ty XSĐT Việt Nam cũng không ký Hợp đồng đại lý với bất kỳ với tổ chức, cá nhân nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh để thực hiện phân phối vé.
Bộ Tài chính đã có chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, Vietlott đã triển khai một loạt các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh đối với hoạt động của đại lý xổ số điện toán: có văn bản yêu cầu các đại lý xổ số nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng. Đồng thời, Công ty XSĐT Việt Nam đã ban hành và áp dụng chế tài xử phạt thích đáng các đại lý nếu phát hiện có sai phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý. Vietlott cũng đã công bố công khai trên trang điện tử của Công ty những khuyến cáo đối với khách hàng mua vé xổ số điện toán như: khuyến cáo khách hàng mua vé tại các điểm bán vé chính thức của Công ty XSĐT Việt Nam, khuyến cáo mua vé đúng mệnh giá vé, khuyến cáo về việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý của Công ty, khuyến cáo khách hàng không đam mê thái quá, không bán vé xổ số điện toán cho người dưới 18 tuổi.
Tiếp tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật
Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn báo cáo tình hình triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán và kiến nghị một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động kinh doanh này. Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 93/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ theo đó giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam triển khai theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ở địa phương quản lý, giám sát, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.